Stand4Them Promotions Sp. z o.o.

Managing Director
Jarosław Kołkowski
mail jkolkowski@stand4them.pl
Telephone +48 600 092 673

Jacek Szelągowski
mail jszelagowski@stand4them.pl
Telefon +48 790 228 404

Accreditations:
jszelagowski@stand4them.pl

Stand4Them Promotions sp. z o.o.
ul. Wielicka 43/3, 02-657 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy – KRS,
KRS 0000412587, NIP 521-36-28-044, REGON 146020529
e-mail stand4them@stand4them.pl