POWRÓT DO LISTY / BACK

Kategoria wagowa / Weight: 91+kg / SUPER HEAVY / C2

Wiek / Age:

Wzrost / Height:

Narodowość / Nationality: Niemcy / German